Villkor

Alla delar vi säljer är begagnade

Rekommendationer och bakgrundsinformation:

  • Mottag inte försändelsen från leveransföretaget i händelse av att paketet förstörs. Om ett sådant scenario inträffar är det upp till kunden att fylla i reklamationsblanketten direkt med leveransföretaget vid överlämnandet av varorna och skicka en kopia till oss.Utan denna blankett kan vårt företag inte hållas ansvarigt för skadade varor.
  • Alla delar är begagnade. Vi löser endast kravet genom att ersätta delen eller återbetala delen och frakten. Vi täcker inte i något fall kostnaden för installation och borttagning av den del som är föremål för reklamationen.
  • Om köparen returnerar varorna inom 14 dagar eller reklamation måste köparen skicka tillbaka varorna till distributionslagret i Tjeckien på egen bekostnad. Om anspråket godkänns kommer vi att återbetala fraktkostnaderna
 • Vi förbehåller oss rätten att skicka en ersättningsdel för det beställda artikelnumret. Den ersättande delen kommer absolut att ersätta det ursprungliga artikelnumret
 • Alla bilder är endast för illustrativa ändamål.
 • Alla styrenheter som kräver omprogrammering kan endast returneras oanvända
 • Alla injektorer kommer från fullt rörliga och testade fordon, om de inte köps tillsammans med injektionspumpen kommer inga krav att beaktas
 • Denna e-butik är endast avsedd för professionella verkstäder, beställning baserat på tillverkarens referens eller ordernummer. Vi ansvarar inte för inkompatibilitet av delen med bilen som delen är köpt till
 • Alla BSI-enheter och motorstyrenheter är från krockade bilar, det är nödvändigt att flasha programvaran

I. Grundläggande bestämmelser

1. Dessa allmänna villkor (nedan kallade ”allmänna villkor”) utfärdas i enlighet med artikel 1751 och följande artiklar i lag nr 89/2012, civillagen (nedan kallad ”civillagen”).

www.AUTOTECH24.se

AUTOTECH24 CZ, s.r.o.

Företagsnummer: 09766791

Skatteidentifieringsnummer: CZ09105638

Registrerat kontor: Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00 Prag, CZ.

Registrerad i handelsregistret vid kommunala domstolen i Prag, sektion C, insatsen 330987.

Kontaktuppgifter: eshop@autotech24.se +420 704 494 494

(nedan kallad ”ESHOP-operatör”).

2. Dessa allmänna villkor reglerar de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för säljaren och den fysiska person som ingår ett köpeavtal utanför sin konsumentverksamhet eller inom ramen för sin affärsverksamhet (nedan kallad ”Köpare” ”) via ett webbgränssnitt som finns på en webbplats som är tillgänglig på internetadressen https://www.autotech24.se/ (nedan kallad ”Online Shop ”).

3. Bestämmelserna i de allmänna villkoren utgör en integrerad del av köpeavtalet. Avvikande bestämmelser i köpeavtalet ska ha företräde framför bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

4. Dessa villkor och köpeavtalet ingås på engelska.

II. Information om varor och priser

1. Information om varorna, inklusive priserna på de enskilda varorna och deras viktigaste egenskaper, ges för de enskilda varorna i katalogen i webbutiken. Varornas priser är slutgiltiga, utan avdragsgill mervärdesskatt. Priserna på varorna gäller så länge de visas i nätbutiken. Detta utesluter inte att ett köpeavtal kan förhandlas fram på individuellt förhandlade villkor.

2. Alla presentationer av varorna i webbutikskatalogen är endast av informativa skäl och säljaren är inte skyldig att ingå ett köpeavtal för dessa varor.

3. Information om kostnaderna för förpackning och leverans av varor publiceras i webbutiken. Den information om kostnader för förpackning och leverans av varor som tillhandahålls i webbutiken gäller endast om varorna levereras inom EU och andra förtecknade stater.

4. Rabatter på varans inköpspris kan inte kombineras om inte säljaren och köparen har kommit överens om något annat.

5. Alla varor som måste omprogrammeras (motorstyrenheter, BSI) EEPROM FLASH är helt utan garanti efter att garantiseglet har brutits och det är inte ens möjligt att returnera det inom 14 dagar. För alla andra varor som säljs i den här e-butiken erbjuder vi en funktionsgaranti med en avtalsenlig garantiperiod på 6 månader från och med dagen för mottagandet av varorna.

6. Det är möjligt att vi skickar dig en del som ser annorlunda ut med samma OEM-ordernummer som den beställda delen, vilket innebär att delen ersätts helt och hållet. Denna ESHOP är främst avsedd för specialister som inte har några problem med att byta ut delar med samma artikelnummer

1. Köparen ska själv stå för de kostnader som uppstår när han eller hon använder sig av fjärrkommunikationsmedel i samband med att köpeavtalet ingås (kostnader för internetanslutning, telefonkostnader). Dessa kostnader skiljer sig inte från standardtaxan.

2. Köparen beställer varorna enligt följande:

 • via sitt kundkonto om han/hon redan har registrerat sig i webbutiken,
 • Fyller ut beställningsformuläret utan registrering.

3. Vid beställning väljer köparen varor, antal artiklar, betalningssätt och leverans.

4. Innan beställningen skickas får köparen kontrollera och ändra de uppgifter som anges i beställningen. Köparen skickar beställningen till säljaren genom att klicka på knappen SEND ORDER. Uppgifterna i beställningen anses vara korrekta av säljaren. Villkoret för att beställningen ska vara giltig är att köparen fyller i alla uppgifter som krävs i beställningsformuläret och bekräftar att han/hon har läst dessa allmänna villkor.

5. När beställningen har mottagits skickar säljaren köparen en bekräftelse på mottagandet av beställningen till den e-postadress som köparen angett när beställningen gjordes. Denna bekräftelse är automatisk och betraktas inte som ett avtal. Bekräftelsen innehåller en länk till säljarens gällande villkor. Köpekontraktet ingås efter att säljaren har tagit emot beställningen. Beställningskvittot skickas till köparens e-postadress.

6. Om säljaren inte kan uppfylla något av de krav som anges i beställningen ska säljaren skicka köparen ett ändrat anbud till köparens e-postadress. Det ändrade anbudet ska betraktas som ett nytt utkast till köpe- och försäljningsavtal.

7. Alla beställningar som säljaren tar emot är bindande. Köparen kan avbryta beställningen tills köparen får ett meddelande om att säljaren har mottagit beställningen. Köparen kan avbryta beställningen per telefon på +420 704 494 494 494 eller via e-post från säljaren, vilket anges i dessa villkor.

8. Om det finns ett uppenbart tekniskt fel från säljarens sida i priset på varorna i webbutiken eller vid beställningstillfället är säljaren inte skyldig att leverera varorna till köparen till det uppenbart felaktiga priset, även om köparen har mottagit en beställning i enlighet med dessa villkor. Säljaren ska utan onödigt dröjsmål informera köparen om felet och skicka ett ändrat anbud till köparens e-postadress. Det ändrade anbudet ska betraktas som ett nytt utkast till köpeavtal och köpeavtalet ska i detta fall ingås genom att köparen skickar ett mottagningsbevis till säljarens e-postadress.

1. På grundval av köparens online-registrering kan köparen få tillgång till sitt kundkonto. Från sitt kundkonto kan köparen beställa varor. Köparen kan också beställa varor utan registrering.

2. När köparen registrerar sig på kundkontot och beställer varor är han eller hon skyldig att lämna korrekt och sanningsenlig information. Köparen är skyldig att uppdatera uppgifterna i användarkontot vid eventuella ändringar. De uppgifter som köparen lämnar på sitt kundkonto och vid beställning av varor ska anses vara korrekta av säljaren.

3. Tillgången till kundkontot är säkrad med ett användarnamn och ett lösenord. Köparen är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för den information som krävs för att få tillgång till sitt kundkonto. Säljaren ansvarar inte för tredje parts missbruk av kundkontot.

4. Köparen får inte låta tredje part använda kundkontot.

5. Säljaren kan säga upp användarkontot, särskilt om köparen inte längre använder användarkontot eller om köparen inte uppfyller sina skyldigheter enligt köpeavtalet och dessa allmänna villkor.

6. Köparen är medveten om att användarkontot kanske inte alltid är tillgängligt, särskilt när det gäller nödvändigt underhåll av säljarens hård- och mjukvaruutrustning respektive nödvändigt underhåll av tredje parts hård- och mjukvara.

V. Villkor för betalning och leverans av varor .

1. Köparen kan betala priset för Varorna och alla kostnader i samband med leveransen av Varorna enligt Köpeavtalet enligt följande:

 • PayPal betalningsgateway

2. Tillsammans med köpeskillingen är köparen skyldig att betala säljaren de kostnader som är förknippade med förpackning och leverans av varorna till det överenskomna beloppet. Om inte annat uttryckligen anges nedan ingår i inköpspriset de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna.

3. Vid kontantbetalning ska köpeskillingen betalas vid mottagandet av varorna. Vid betalning utan kontanter ska köpeskillingen betalas inom 7 dagar efter det att köpekontraktet har ingåtts.

4. Vid betalning via en betalningsgateway måste köparen följa instruktionerna från den berörda leverantören av elektroniska betalningar.

5. Vid kontantlös betalning uppfylls köparens skyldighet att betala köpeskillingen när det aktuella beloppet krediteras säljarens bankkonto.

6. Säljaren kräver ingen förskottsbetalning eller liknande betalning av köparen. Betalning av köpeskillingen innan varorna har skickats utgör inte en handpenning.

7. Enligt lagen om registrering av försäljning är säljaren skyldig att utfärda ett kvitto till köparen. Samtidigt är han eller hon skyldig att registrera de insamlade kvittona hos online-skatteadministratören, och i händelse av tekniskt fel senast inom 48 timmar.

8. Varorna levereras till köparen:

  • till den adress som köparen anger i beställningen

9. Leveranssättet väljs när du beställer varorna.

10. Kostnaderna för leverans av varorna beroende på hur varorna skickas och tas emot anges i köparens beställning och i säljarens orderbekräftelse. Om transportsättet förhandlas fram på grundval av en särskild begäran från köparen ska köparen bära risken och eventuella extrakostnader som är förknippade med detta transportsätt.

11. Om säljaren är skyldig att leverera varorna till den plats som köparen har angett i beställningen, är köparen skyldig att ta tillbaka varorna vid leverans. Om det av skäl som beror på köparen är nödvändigt att leverera varorna mer än en gång eller på ett annat sätt än vad som anges i beställningen, är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med den upprepade leveransen av varorna, respektive de kostnader som är förknippade med de andra leveranssätten.

12. Vid mottagandet av varorna från transportören är köparen skyldig att kontrollera att varornas förpackning är integrerad och vid defekter omedelbart informera transportören. Om förpackningen inte är korrekt utformad, vilket tyder på att en obehörig person har kommit in i försändelsen, är köparen inte skyldig att ta emot försändelsen från transportören.

13. 13. Säljaren ska förse köparen med ett skattedokument – en faktura. Skattedokumentet skickas till köparens e-postadress.

14. Köparen förvärvar äganderätten till varorna genom att betala hela inköpspriset för varorna, inklusive leveranskostnader, men inte förrän han eller hon har fått varorna. Ansvaret för oavsiktlig förstörelse, skada eller förlust av varorna ska övergå till köparen vid tidpunkten för mottagandet av varorna eller vid den tidpunkt då köparen var skyldig att återta varorna, men inte gjorde det i strid med köpeavtalet.

 

Tänk på att varorna skickas från Tjeckien och måste returneras till Tjeckien vid en eventuell reklamation.

1. Den köpare som har ingått köpeavtalet utanför sin konsumentverksamhet har rätt att frånträda köpeavtalet.

2. Ångerfristen är 14 dagar.

  • från och med den dag då varorna tas emot,
  • från dagen för mottagandet av den sista leveransen av varor, om föremålet för avtalet är flera typer av varor eller leverans av flera delar
 • från dagen för mottagandet av den första leveransen av varor, om föremålet för avtalet är en regelbunden och upprepad leverans av varor.

3. Köparen får inte frånträda köpeavtalet:

  • på tillhandahållande av tjänster om de har utförts med hans föregående uttryckliga samtycke innan ångerfristen löpt ut och säljaren har informerat köparen innan avtalet ingicks om att han i ett sådant fall inte har någon rätt att frånträda avtalet,
  • på leverans av varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som säljaren inte har kontroll över och som kan inträffa under ångerfristen,
  • på leverans av alkoholhaltiga drycker, som kan levereras först efter trettio dagar och vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som säljaren inte kan påverka,
  • vid leverans av varor som har ändrats enligt köparens önskemål eller för dennes person,
  • vid leverans av lättfördärvliga varor samt varor som har blandats med andra varor på ett irreversibelt sätt efter leverans,
  • vid leverans av varor i förseglade förpackningar som köparen har tagit ur förpackningen och som av hygieniska skäl inte kan returneras,
  • på tillhandahållande av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram om de inte längre har sin ursprungliga förpackning,
  • på leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin,
  • vid leverans av digitalt innehåll, såvida det inte har levererats på ett fysiskt medium och har levererats med köparens föregående uttryckliga samtycke innan ångerfristen löper ut och säljaren har informerat köparen om att denne inte har någon ångerrätt i ett sådant fall,
 • i övriga fall som avses i § 1837 i civillagen.

4. För att iaktta ångerfristen måste köparen skicka en ångerförklaring inom ångerfristen.

5. För att häva köpekontraktet måste köparen använda detta klagomålsprotokoll . Som ”anledning till reklamation” måste anges – Ångerrätt från avtalet inom 14 dagar efter mottagandet av varorna. Säljaren bekräftar utan dröjsmål för köparen att blanketten har mottagits.

6. Den köpare som har hävt avtalet är skyldig att återlämna varorna till säljaren inom 14 dagar från det att han/hon hävt avtalet. Köparen ska stå för kostnaderna för att returnera varorna till säljaren, även om varorna inte kan returneras med normal postgång.

7. Om köparen frånträder avtalet ska säljaren utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avtalets upphörande, på samma sätt återlämna alla medel, inklusive leveranskostnader, som han fått från köparen. Säljaren återlämnar endast medel som mottagits från köparen på annat sätt om köparen samtycker till det och inte åsamkas ytterligare kostnader.

8. Om köparen har valt ett annat leveranssätt än det billigaste som säljaren erbjuder, ska säljaren ersätta köparen för kostnaden för leverans av varorna som motsvarar det billigaste erbjudna leveranssättet.

9. Om köparen frånträder avtalet är säljaren inte skyldig att återlämna eventuella medel som mottagits till köparen förrän köparen överlämnar varorna eller bevisar att varorna har skickats till säljaren.

10. Köparen ska returnera varorna till säljaren i gott skick, oanvända och oförstörda och om möjligt i originalförpackning. Säljaren har rätt att ensidigt kvitta kravet på ersättning för skada på varan mot köparens krav på återbetalning av köpeskillingen.

11. Säljaren har rätt att häva köpeavtalet på grund av lagerbrist, brist på varor eller om tillverkaren, importören eller leverantören av varorna har upphört med produktionen eller importen av varorna. Säljaren ska omedelbart informera köparen via den e-postadress som anges i beställningen och återlämna alla pengar, inklusive leveranskostnader, som köparen mottagit inom 14 dagar efter meddelandet om återkallelse, på samma sätt eller på det sätt som anges av köparen.

12. För varje anspråk är det nödvändigt att ange VIN för den bil i vilken delen inte fungerar.

VII. Rättigheter vid bristfällig prestation (krav) .

Tänk på att varorna skickas från Tjeckien och måste returneras till Tjeckien vid en eventuell reklamation.

1. Köparen är medveten om att alla varor som säljs i denna webbutik är begagnade varor som kan visa tecken på användning och är varnad för att varorna kan vara defekta. I händelse av fel på den levererade varan, reklamera varan, skicka tillbaka den till avsändarens adress och säljaren kommer antingen att skicka en annan vara och betala de bevisbara returkostnaderna till det högsta belopp som köparen betalade vid köpet eller. returnera hela orderbeloppet, inklusive fraktkostnader, plus betala de bevisbara kostnaderna för att returnera varan upp till samma belopp som köparen debiterades vid köpet.

2. Om felet uppträder inom sex månader efter det att köparen mottagit varorna, anses varorna vara defekta vid tidpunkten för mottagandet. Köparen har rätt att utöva sin rätt till ersättning för ett fel som uppstått i konsumtionsvaror inom tjugofyra månader från mottagandet. Denna bestämmelse gäller inte varor som säljs till ett lägre pris för en defekt för vilken det lägre priset avtalats, för slitage av varorna som orsakas av normal användning, för begagnade varor med en defekt som motsvarar användningsnivån eller för slitage som beror på varornas beskaffenhet.

3. Om det finns ett fel kan köparen reklamera till säljaren och begära:

 • utbyte mot andra varor,
 • reparation av varor,
 • Relaterad rabatt på inköpspriset,
 • återkalla avtalet.

4. Köparen har rätt att häva avtalet,

 • Om varorna har en materiell defekt,
 • Om han inte kan använda föremålet på rätt sätt på grund av att felet eller felen upprepas efter reparationen,
 • i händelse av flera fel på varorna.

5. Säljaren är skyldig att ta emot fordran på arbetsplatsen genom leverans eller personlig avsändning av transportören: AUTOTECH24 CZ, sro . , Strupcice 160, 431 14 , Tjeckien. Köparen är skyldig att fylla i detta kravsprotokoll innan varorna skickas av transportören. Säljaren är skyldig att ge köparen en skriftlig bekräftelse på när köparen har utövat sin rätt, innehållet i klagomålet och den metod för klagomål som köparen har begärt, samt en bekräftelse på datum och metod för behandling av klagomålet, avslag på klagomålet.

6. Säljaren eller en anställd som är bemyndigad av säljaren ska omedelbart, i komplicerade fall inom tre arbetsdagar, fatta beslut om klagomålet. Denna period omfattar inte en rimlig tidsperiod beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som krävs för att få sakkunskap om felet. Reklamationer, inklusive undanröjande av fel, ska behandlas snabbt, senast inom 30 dagar från dagen för reklamationen, om inte säljaren och köparen kommer överens om en längre period. Om denna tidsfrist löper ut förgäves ska detta betraktas som ett väsentligt avtalsbrott och köparen ska ha rätt att häva avtalet. Reklamationstidpunkten ska anses vara den tidpunkt då köparens reklamation (utövande av rätten till bristfällig prestation) når säljaren.

7. Säljaren ska skriftligen informera köparen om resultatet av klagomålet.

8. Köparen har inte rätt till bristfällig prestanda om köparen visste innan han tog emot varan att varan var bristfällig eller om köparen själv hade orsakat felet.

9. Vid ett berättigat klagomål har köparen rätt att få ersättning för de kostnader som rimligen uppkommit i samband med klagomålet. Köparen kan utöva denna rätt hos säljaren inom en månad efter det att garantitiden har löpt ut.

10. Köparen har rätt att välja hur han eller hon vill klaga.

11. Eftersom detta är en begagnatförsäljning är säljaren inte ansvarig för eventuella extra kostnader i samband med reklamationen (montering eller demontering av den defekta delen, eventuell parkering av bilen under reklamationen).

12. De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter när det gäller fordringar som uppstår på grund av bristfällig fullgörelse regleras av artiklarna 1914-1925, artiklarna 2099-2117 och artiklarna 2161-2174 i civillagen samt lag nr 634/1992 om konsumentskydd.

13. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med säljarens ansvar för fel regleras av säljarens reklamationsförfarande.

 

1. Parterna får skicka all skriftlig korrespondens till varandra via e-post.

2. Köparen ska överlämna korrespondensen till säljaren på den e-postadress som anges i dessa villkor. Säljaren ska leverera korrespondens till köparen på den e-postadress som anges i dennes kundkonto eller beställning.

XI. Alternativ tvistlösning .

1. Tjeckiska handelsinspektionen, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID: 000 20 869, Internetadress: https://adr.coi.cz/ cs. Plattformen för tvistlösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan säljaren och köparen enligt köpeavtalet.

2. Europeiska konsumentcentrumet Tjeckien, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, Internetadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är en kontaktpunkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om reglering av konsumenttvister online och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (reglering av konsumenttvister online).

3. Säljaren har tillstånd att sälja varor på grundval av ett handelstillstånd. Handelskontrollen utförs inom ramen för sin behörighet av det behöriga handelslicenskontoret. Den tjeckiska handelsinspektionen ser bland annat till att kontrollera efterlevnaden av lag nr 634/1992 Coll. Om konsumentskydd.

1. Alla avtal mellan säljaren och köparen regleras av Tjeckiens lagar. Om det förhållande som etableras genom köpeavtalet innehåller ett internationellt inslag, är parterna överens om att förhållandet ska regleras av Tjeckiens lagstiftning. Detta påverkar inte de konsumenträttigheter som följer av allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

2. Säljaren är inte bunden av någon uppförandekod gentemot köparen i den mening som avses i § 1826 e i civillagen.

3. Alla rättigheter till säljarens webbplats, särskilt upphovsrätten till innehållet, inklusive layout, foton, filmer, grafik, varumärken, logotyper och annat innehåll och element, tillhör säljaren. Webbplatsen eller delar av den får inte kopieras, ändras eller användas på annat sätt utan säljarens samtycke.

4. Säljaren är inte ansvarig för fel som beror på tredje parts inblandning i Internetbutiken eller på att den används i strid med sitt syfte. När köparen använder Internetbutiken får han inte använda några förfaranden som kan försämra dess funktion och får inte ägna sig åt någon aktivitet som kan göra det möjligt för honom eller tredje part att manipulera eller missbruka programvaran eller andra komponenter i Internetbutiken och att använda webbplatsen. butiken, eller delar eller programvarumaterial på ett sådant sätt att det strider mot dess syfte eller mål.

5. Köparen tar härmed på sig risken för ändrade omständigheter i den mening som avses i artikel 1765.2 i civillagen.

6. Köpeavtalet, inklusive de allmänna villkoren, arkiveras av säljaren i elektronisk form och är inte tillgängligt.

7. Texten i de allmänna villkoren kan ändras eller kompletteras av säljaren. Detta påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår från det datum då den tidigare versionen av de allmänna villkoren trädde i kraft.

8. Protokollet för klagomål för att häva avtalet bifogas de allmänna villkoren. Dessa villkor träder i kraft den 2 april 2022.